Thursday, July 14, 2011

Berenson vann första

Första etappen i Agio MSR avslutades efter 23nM på Sandgrönnorna. Olov Berensson vann första etappen med Tom Gross på andra plats och Joakim Wiklund på tredje.
Nu väntar en bana upp mot kluntarna Trollerisundet innan målgång vid Klubbviken.


No comments:

Post a Comment